Редовни членове на РССК за 2013 г.

Списък на редовните съдии към 27.06.2019г.

Класификация на българските съдии с международно звание към 3 юни 2019

Актуални таблици за работа със Swiss-Manager
(в сила от 1 юни 2019 г.)

 

Уважаеми колеги, ФИДЕ публикува Наръчник на съдията (2018), най-пълния и подробен сборник с документи, касаещи дейността на шахматния съдия, с античийтинг указания. Съдийската комисия работи по превеждане на Наръчника и се надяваме той да бъде издаден на български. Оригиналният текст можете да прочетете тук -Наръчник на съдията на FIDE (2018)

ОСНОВНИ ПРОМЕНИ
В ПРАВИЛНИКА НА ШАХМАТА НА ФИДЕ ОТ 01.07.2014 Г.
ЗА СТАНДАРТНИЯ ШАХМАТ
>>> ТУК МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ЦЕЛИЯ ТЕКСТ. <<<

На вниманието на всички шахматни съдии

Считано от 1.7.2013 съгласно чл.9.1 от FIDE Rating Regulations е абсолютно задължително изпращането на турнирните файлове в 7-дневен срок от завършването на турнир, валиден за FIDE рейтинг, до рейтинг-администратора. Моля използвайте e-mail адрес nikopetrov@yahoo.com . Също така във файловете е задължително посочването на дата на раждане на състезателите, а не само година, както досега (чл.7.12 от същия документ).

Данни за заплащане на членския внос за (30 лв.): Пощенска банка, IBAN BG26BPBI79221067301201 BIC BPBIBGSF Георги Бедников
(При плащане по банков път вписвайте и рождената си дата.)

Нашият email:
chessarbiters_bg@abv.bg

Редовни членове на РССК към 25.09.2013 г.
Ангел Йосифов Яначков Първа категория
Ани Атанасова Крумова Трета категория
Ани Иванова Манева Първа категория
Атанас Александров Куртенков Републиканска категория
Венета Тодорова Петкова Международен съдия на ФИДЕ
Венцислав Владимиров Инкьов Международен съдия на ФИДЕ
Георги Василев Бедников Съдия на ФИДЕ
Георги Атанасов Крумов Трета категория
Георги Георгиев Живков Международен съдия на ФИДЕ
Диана Владимирова Владимирова Съдия на ФИДЕ
Димитър Георгиев Илиев Съдия на ФИДЕ
Димитър Костадинов Илчев Международен съдия на ФИДЕ
Димитър Тодоров Янев Първа категория
Евтим Петков Стефанов Трета категория
Емил Донев Бенлиев Международен съдия на ФИДЕ
Живко Иванов Жеков Международен съдия на ФИДЕ
Здравко Борисов Недев Международен съдия на ФИДЕ
Иван Стойнов Стойнов Международен съдия на ФИДЕ
Илияна Лазова Томовска - Полендакова Съдия на ФИДЕ
Йоло Иванов Тренчев Трета категория
Йордан Илиев Георгиев Втора категория
Йордан Стойнов Стойнов Съдия на ФИДЕ
Калина Живкова Тодорова Трета категория
Коста Стоянов Ангелов Републиканска категория
Красен Василев Николов Републиканска категория
Красимир Иванов Иванов Трета категория
Кристиян Петров Ласкаров Републиканска категория
Магдалена Николова Маждракова Първа категория
Марин Владимиров Атанасов Републиканска категория
Минко Костадинов Шишков Трета категория
Начко Пехливанов Международен съдия на ФИДЕ
Николай Христов Велчев Международен съдия на ФИДЕ
Николай Йорданов Петков Втора категория
Николай Петров Йорданов Международен съдия на ФИДЕ
Огнян Георгиев Антонов Международен съдия на ФИДЕ
Петьо Владимиров Маринов Първа категория
Пламен Руменов Станчев Трета категория
Пламен Симеонов Стефанов Републиканска категория
Радислав Йорданов Атанасов Международен съдия на ФИДЕ
Ружка Милчева Генова Международен съдия на ФИДЕ
Румен Николов Ангелов Международен съдия на ФИДЕ
Светла Недева Йорданова Международен съдия на ФИДЕ
Светлана Иванова Генова Съдия на ФИДЕ
Соня Пионова Ристич Втора категория
Тодор Спиров Тодоров Републиканска категория
Христинка Емилова Илиева Втора категория
Христо Николаев Велчев Международен съдия на ФИДЕ
Цанка Христова Пеева—Нинова Първа категория
Чавдар Андреев Андреев Първа категория