Сайт на съдийската комисия към БФШ

Списък на редовните съдии към 23.09.2018г.

Класификация на българските съдии с международно звание

Актуални таблици за работа със Swiss-Manager
(в сила от 1 септември 2018 г.)

 

ОСНОВНИ ПРОМЕНИ
В ПРАВИЛНИКА НА ШАХМАТА НА ФИДЕ ОТ 01.07.2014 Г.
ЗА СТАНДАРТНИЯ ШАХМАТ
>>> ТУК МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ЦЕЛИЯ ТЕКСТ. <<<

На вниманието на всички шахматни съдии

Считано от 1.7.2013 съгласно чл.9.1 от FIDE Rating Regulations е абсолютно задължително изпращането на турнирните файлове в 7-дневен срок от завършването на турнир, валиден за FIDE рейтинг, до рейтинг-администратора. Моля използвайте e-mail адрес nikopetrov@yahoo.com . Също така във файловете е задължително посочването на дата на раждане на състезателите, а не само година, както досега (чл.7.12 от същия документ).

Уважаеми колеги, ФИДЕ публикува Наръчник на съдията, най-пълния и подробен сборник с документи, касаещи дейността на шахматния съдия. Съдийската комисия работи по превеждане на Наръчника и се надяваме през следващата година той да бъде издаден на български. Оригиналният текст можете да прочетете тук -http://www.fide.com/images/stories/NEWS_2013/FIDE/Arbiters_Manual_2013.pdf

Данни за заплащане на членския внос за (30 лв.): Пощенска банка, IBAN BG26BPBI79221067301201 BIC BPBIBGSF Георги Бедников
(При плащане по банков път вписвайте и рождената си дата.)

Нашият email:
chessarbiters_bg@abv.bg

Уважаеми колеги шахматни съдии,

На заседанието си от 07.03.2018 г. УС на БФШ 1928 взе едно разумно решение.

В специална точка и след проведено гласуване утвърди действащата СК като редовна СК и към сегашната федерация. Това означава, че СК продължава да работи според действащата си нормативна уредба.

Редовният мандат на СК изтича в края на годината и тогава ще се проведе редовното отчетно-изборно събрание на РССК.

Моля ви да си припомните документите, които ни ръководят в работата ни и да ги спазвате.

  • Членският внос за текущата 2018 година следва да бъде платен на Георги Бедников до 31.03.2018 г.
  • Съдийските доклади в приетата облекчена форма, следва да се изпращат в срок.
  • Организаторите на турнири да бъдат любезни и да информират СК за намеренията си относно съдийските си състави, за да не се опорочи някой турнир от неподходящо съдийство.

На вниманието на всички шахматни съдии

С настоящото Ви уведомяваме, че, съгласно писмо от Президента на БФ шахмат, в случай на неспазване решенията на УС на БФ шахмат от 05.06.2015 и допускане до участие на лица, лишени от състезателни права, съдиите, допуснали такова нарушение, независимо от ранга на състезанието, ще бъдат предложени на УС на БФ шахмат за отнемане на съдийските им права.

Съдийската комисия уведомява всички съдии и организатори на турнири, валидни за международен рейтинг, че от 1 април 2015 г. е задължително при регистриране за участие на състезател без FIDE ID, да изискват трите имена, дата на раждане, пол, електронна поща.
Отговорността за неспазване на горното изискване е на главния съдия на турнира и може да доведе до отказ на FIDE да го обработи за рейтинг.
Чуждестранни състезатели без FIDE ID не се допускат до участие. Те трябва своевременно да заявят издаването му от своята национална федерация и едва тогава могат да бъдат регистрирани за участие.

dividerdividerdivider

01.09.2018

Обновени таблици за работа със Swiss-Manager (в сила от 1 септември 2018)

Практически указания може да получите в рубриката "В помощ на съдиите/Казуси и коментари"