АРХИВ
Архив 2011

Архив 2012

Груби съдийски нарушения

Класификация на българските съдии с международно звание

Списък на редовните съдии - 2012 г.

Данни за заплащане на членския внос за (30 лв.): IBAN BG93BPBI79241087673001 BIC BPBIBGSF Ружка Милчева Генова

Нашият email:
chessarbiters_bg@abv.bg

Казуси и коментари
Допълнителни показатели за ДИП (2012)
Ускоряване на работата със Swiss-Manager
Коментар на правилата за блиц в сила от 01.07.2005 г.
Правила, които се прилагат при партии с допълнително време за ход, валидни до 01.07.2009 г.
Пример за приложение на система KOYA
Изчисляване на допълнителния показател Бухолц на турнира "Пристис" в град Русе