АРХИВ
Архив 2011

Архив 2012

Груби съдийски нарушения

Класификация на българските съдии с международно звание

Списък на редовните съдии - 2012 г.

Данни за заплащане на членския внос за (30 лв.): IBAN BG93BPBI79241087673001 BIC BPBIBGSF Ружка Милчева Генова

Нашият email:
chessarbiters_bg@abv.bg

Курсове и изпити
Курс за шахматни съдии, 24-26.05.2013 г., София
Курс за шахматни съдии, 9-10.05.2013 г., Добрич
Курс за шахматни съдии, 16-17.02.2013 г., Левски, София
Курс за шахматни съдии, 5-7.10.2012 г., Ивис, София