Сайт на съдийската комисия към БФШ

Списък на редовните съдии към 17.02.2019г.

Класификация на българските съдии с международно звание

Актуални таблици за работа със Swiss-Manager
(в сила от 1 февруари 2019 г.)

 

ОСНОВНИ ПРОМЕНИ
В ПРАВИЛНИКА НА ШАХМАТА НА ФИДЕ ОТ 01.07.2014 Г.
ЗА СТАНДАРТНИЯ ШАХМАТ
>>> ТУК МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ЦЕЛИЯ ТЕКСТ. <<<

На вниманието на всички шахматни съдии

Считано от 1.7.2013 съгласно чл.9.1 от FIDE Rating Regulations е абсолютно задължително изпращането на турнирните файлове в 7-дневен срок от завършването на турнир, валиден за FIDE рейтинг, до рейтинг-администратора. Моля използвайте e-mail адрес nikopetrov@yahoo.com . Също така във файловете е задължително посочването на дата на раждане на състезателите, а не само година, както досега (чл.7.12 от същия документ).

Уважаеми колеги, ФИДЕ публикува Наръчник на съдията, най-пълния и подробен сборник с документи, касаещи дейността на шахматния съдия. Съдийската комисия работи по превеждане на Наръчника и се надяваме през следващата година той да бъде издаден на български. Оригиналният текст можете да прочетете тук -http://www.fide.com/images/stories/NEWS_2013/FIDE/Arbiters_Manual_2013.pdf

Данни за заплащане на членския внос за (30 лв.): Пощенска банка, IBAN BG26BPBI79221067301201 BIC BPBIBGSF Георги Бедников
(При плащане по банков път вписвайте и рождената си дата.)

Нашият email:
chessarbiters_bg@abv.bg

Уважаеми колеги,

на основание Правилника за дейността на РССК по шахмат, Съдийската комисия свиква

редовно Общо събрание на 27.01.2019.

Събранието ще се проведе от 10,00 часа в конферентната зала на хотел Будапеща в град София.

Дневен ред:

  1. Отчет за дейността на СК за периода декември 2015 година до декември 2018 година (pdf).

  2. Отчет за финансовите средства на РССК (pdf).

  3. Избор на нов състав на СК / Председател, членове /

  4. Разни.

Право на участие и право на глас в Общото събрание, съгласно Правилника за дейността на РССК, имат всички международни съдии по шахмат, национални съдии по шахмат и по един шахматен съдия с по-ниска категория от клуб, като редовно оправомощен представител на редовен член на БФШ 1928. Съдиите следва да са заплатили годишния си членски внос за 2019 година.

На вниманието на всички шахматни съдии

С настоящото Ви уведомяваме, че, съгласно писмо от Президента на БФ шахмат, в случай на неспазване решенията на УС на БФ шахмат от 05.06.2015 и допускане до участие на лица, лишени от състезателни права, съдиите, допуснали такова нарушение, независимо от ранга на състезанието, ще бъдат предложени на УС на БФ шахмат за отнемане на съдийските им права.

Съдийската комисия уведомява всички съдии и организатори на турнири, валидни за международен рейтинг, че от 1 април 2015 г. е задължително при регистриране за участие на състезател без FIDE ID, да изискват трите имена, дата на раждане, пол, електронна поща.
Отговорността за неспазване на горното изискване е на главния съдия на турнира и може да доведе до отказ на FIDE да го обработи за рейтинг.
Чуждестранни състезатели без FIDE ID не се допускат до участие. Те трябва своевременно да заявят издаването му от своята национална федерация и едва тогава могат да бъдат регистрирани за участие.

dividerdividerdivider

01.02.2019

Обновени таблици за работа със Swiss-Manager (в сила от 1 февруари 2019)

Практически указания може да получите в рубриката "В помощ на съдиите/Казуси и коментари"